Oblíbené odkazy
Stavba je volně stojící nebo ukotvená konstrukce vytvořená člověkem určená pro trvalé užívání. Stavba velmi často nějakým způsobem ohraničuje nebo uzavírá určený prostor. Stavby, které jsou určené pro bydlení nebo pro pobyt lidí jsou budovy. Podle druhu lze stavby rozdělit na dopravní a komunikační - např. most, silnice hydromeliorační hydrotechnické námořní - dok, maják občanské - kulturní dům obranné - pevnost obytné - dům podzemní - tunel průmyslové - továrna sakrální - kostel zdravotně inženýrské zemědělské - silo a další - např. sloup elektrického vedení, vysílač viz též: typologie staveb Stavby podle použitého materiálu Podle použitého materiálu lze stavby rozdělit na dřevěné kamenné zděné betonové zemní konstrukce ocelové Někdy se zaměňují slova stavba a budova. Přísně vzato je budova taková stavba, ve které jsou všechna podlaží obyvatelná. Jako obyvatelné se označuje takové podlaží, které je celé uzavřeno obvodovou stěnou a je dost vysoké na to, aby se v něm mohl pohybovat stojící člověk. Vysoké budovy, které nemají všechny podlaží obyvatelná, se nazývají věže. Stožáry jsou věžovité stavby, které jsou pro lepší stabilitu ukotveny k zemi pomocí lan. Rozhledna je volně stojící jednoduchá věž.